Klinická psychologie - PhDr. Miluše MÜLLEROVÁ

Rychlé hledání

OSOBNÍ PROFIL - PhDr. Miluše MÜLLEROVÁ

V r. 1980-1982 jsem začla pracovat jako klinický psycholog v Psychiatrické léčebně v Jihlavě na příjmovém odd. u prim. MUDr. Hádlíka.
Od roku 2003 jsem jako první klinický psycholog byla přijata do Nemocnice v Jihlavě, kde jsem zavedla praxi klinického psychologa ve zdravotnictrví na somatických odděleních jako je hemodíalýza, JIP interní odd., onkologickém odd., neurologickém oddělení a to do roku 1996.

Od 1.6. 1996 na základě získání registrace Krajského úřadu kraje Vysočina jsem začla vykonávat soukromou praxi poskytované zdravotní péče v oboru klinická psychologie, kterou vykonávám doposud.

Místo provozování Poliklinika Jihlava, Vrchlického 57, 586 01 Jihlava. Moji pracovní náplní je psychodiagnostika, psychoterapie, poradenství, krizová intervence, dopravní psychologie, posuzování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy atd.

Svoji odbornost nadále prohlubuji studiem odborné literatury a účastí na odborných seminářích v rámci celoživotního vzdělám dle Ministerstva zdravotnictví ČR.


Autor: PhDr. Miluše MÜLLEROVÁ | Vydáno: 30.04.2013 | Aktualizováno: 06.05.2013 | Přečteno: 12778x